ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A LASHBIRD APPLIKÁCIÓ FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

(ÁSZF)

 

 

 1. Az applikáció üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Cégnév:                                              Beauty 303 Kft.

Székhely:                                            1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.

Telephely:                                          1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 108. 1. em.4-8.

Cégjegyzékszám:                               01-09-724577

Adószám:                                           13226754-2-42

Képviselő:                                          Mátrai László ügyvezető igazgató

Telefonszám:                                     0620/923 9630

E-mail cím:                                         matrai@lashandlashes.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:           RackForest Kft

Székhely / Telephely::                       1132 Bp. Victor Hugo utca 18-22 3em

Adószám:                                               14671858241

E-mail cím:                                             info@rackforest.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Felhasználó: az applikáció szolgáltatásait igénybe vevő természetes, vagy jogi személy.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

 1. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit applikációjában teszi közzé.

 

 1. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek érvényesek a „Lashbird” elnevezésű applikáció használata esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

A Felhasználó, ha az applikáció szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg, a regisztráció során. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

 1. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2021. augusztus 1. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek applikációban való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és felhasználásra hatályosak.

 

A Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által üzemeltetett applikáció szolgáltatásainak igénybevétele.

 

A „Lashbird” egy online applikációs szolgáltatás, amely ajánlásokat, véleményeket ad a Felhasználóknak a közelükben található pillás szolgáltatást nyújtó szakemberekről. Az applikáció letöltése és használata, a Felhasználók számára ingyenes. A Felhasználók abban az esetben használhatják az applikáció ingyenes szolgáltatásait, amennyiben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat elfogadják.

 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. Az applikáció felhasználási feltételei:

 

A Felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.

 

Az applikáció kizárólagos célja, hogy segítse az applikáció Felhasználóit a közelükben található, professzionális pillás szolgáltatást nyújtó szakemberek felderítésében, a kapcsolatos információk összegyűjtésében, vélemények közlésében és foglalási lehetőségek keresésében. Az applikáció meghatározza a Felhasználó eszközének GPS pozícióját, így pontos helymeghatározás alapján tud ajánlatot nyújtani a Felhasználó számára. A Felhasználó az applikáció bármely módon történő elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

A Szolgáltató online felületének használata a Felhasználók számára ingyenes. Az applikáció kizárólag regisztrációt követően alkalmazható. A Felhasználók a regisztráció során egy saját profilt hoznak létre személyes adataik megadásával. A Szolgáltató a profil létrehozásához a Felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát és irányítószámát kéri el.

 

Az applikáció használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja az alábbiakat:

 

 • az applikációban a Felhasználó által megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok;
 • a Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni, ha ez mégis megtörténik és fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal;
 • a Felhasználó legalább 16 éves;
 • a Felhasználó nyilatkozik, hogy az applikációt az összes szerződési feltétel betartásával használja.

 

Az applikáció tartalmának vagy bármely szakaszának másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése, forráskódjának visszafejtése, szétbontása, valamint a hozzáférés megszerzésének kísérlete szigorúan tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

Az applikációban üzemelő minden szoftver kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A szoftver bármely reprodukciója vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

 

A fentiek korlátozása nélkül kifejezetten tilos a szoftver másolása, vagy reprodukálása bármely más szerverre, vagy helyre, további reprodukció, vagy tovább forgalmazás céljából.

 

Az applikáció olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat, amelyeket független szolgáltatók vagy kereskedők üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ezeken a helyeken alkalmazott feltételek, előírások, tartalmak, fizetendő díjak miatt és a Felhasználót esetlegesen ért károk felmerülése miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezen weboldalakat és szolgáltatásaikat a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

A Szolgáltató nem vállal garanciát az applikációban található szalon vagy szolgáltató szakmai megfelelőségéért, elérhetőségéért, biztonságáért vagy egyéb közölt információért.

 

Az applikáció tartalmai és a közölt információk (korlátozás nélkül ideértve az üzeneteket, adatokat, információkat, szövegeket, hangokat, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Szolgáltató saját tulajdonát képezik. A Felhasználó elfogadja, hogy az applikációból információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezenfelül elfogadja az alábbiakat is:

 

 • nem használja az applikációt és tartalmait kereskedelmi célokra;

 

 • az applikáció tartalmait és információit nem figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot („robot”, „spider”, „scraper”) vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül;

 

 • nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (a Szolgáltató saját kizárólagos belátása alapján) a Szolgáltató infrastruktúrájára;

 

 • nem tesz kísérletet az applikáció által a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére, hozzáférés megszerzésére.

 

Amennyiben a Felhasználó tartalmakat tesz közzé az applikáción keresztül – ideértve minden értékelést, kérdést, fényképet vagy videót, megjegyzést, javaslatot, személyes adatot, ötletet vagy hasonlót bármely beküldésben (a továbbiakban: beküldések) – azzal nem kizárólagos, jogdíjmentes, örök érvényű, átruházható, visszavonhatatlan és teljes mértékben al-licencbe adható jogot biztosít a Szolgáltató és partnerei számára az alábbiakra:

 

 • az ilyen beküldések felhasználása, reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, terjesztése, közlése, azokból származékos munkák létrehozása, illetve nyilvános közzététele és bemutatása a világon bárhol, bármely médiumon keresztül, ennek eltervezése akár megtörtént már, akár később történik majd; és

 

 • a Felhasználó által az ilyen beküldéshez kapcsolódóan beküldött név, fotó illetve az egyéb Felhasználó által megadott információk felhasználása.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját belátása alapján dönthet úgy, hogy hozzászólásainak vagy értékeléseinek szerzőjeként a Felhasználót feltünteti. Ezen felül engedélyezi a Szolgáltató számára, hogy törvényi eljárást kezdeményezzen bármely személy vagy szervezet ellenében, aki vagy amely megsérti a Felhasználó, vagy a Szolgáltató jogait a beküldésben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek megszegésével. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldések nem bizalmasak, és nem képezik a saját tulajdonát.

 

A Szolgáltató nem szerkeszti és nem ellenőrzi az applikáción keresztül közzétett vagy ott terjesztett Felhasználói üzeneteket, és semmiféle felelősséggel nem tartozik az ilyen Felhasználói üzenetekért. A Szolgáltató ettől függetlenül fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználói üzenetet és bármely tartalmat előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, saját kizárólagos belátása alapján eltávolítson.

 

Bármely interaktív felület használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem közöl, tölt fel, visz át, terjeszt, tárol, hoz létre vagy tesz egyéb módon közzé bármit az alábbiak közül:

 

 • bármely olyan üzenet, adat, információ, szöveg, zene, hang, fénykép, grafika, kód vagy egyéb anyag (a továbbiakban: Tartalom), amely hamis, törvénytelen, félrevezető, becsületsértő, rágalmazást tartalmazó, obszcén, pornográf, szeméremsértő, erkölcstelen, szuggesztív, zaklató vagy más zaklatását bátorító, fenyegető, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat sértő, lázító, csalárd jellegű vagy egyéb módon sértő vagy kifogásolható;

 

 • az online közösség számára törvényellenes módon sértő tartalom;

 

 • olyan tartalom, amely illegális tevékenységet vagy bűncselekményt jelent, ezekre buzdít, ezeket hirdeti vagy ezekre vonatkozó utasítást ad, büntetőjogi felelősséggel jár, bármely fél jogait sérti a világ bármely országában, vagy egyéb módon felelősségre vonáshoz vezet vagy megsért bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt, korlátozás nélkül;

 

 • olyan tartalom, amely utasításokat tartalmaz illegális tevékenységekhez;

 

 • bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát sértő tartalom;

 

 • kéretlen promóciók, tömeges üzenetek vagy „spamek”, levélszemét küldése, lánclevelek, politikai kampányok, hirdetések, versenyek, nyereményhúzások vagy kérelmek;

 

 • kereskedelmi tevékenységet és/vagy értékesítést magában foglaló tartalom az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül, például versenyek, nyereményjátékok, cserék, hirdetések és piramisjátékok;

 

 • bármely külső fél magánjellegű információi, korlátozás nélkül ideértve a vezetéknevet, a címet, a telefonszámot, az e-mail címet, a társadalombiztosítási azonosítót és a hitelkártyaszámokat;

 

 • olyan anyag, amely korlátozott vagy jelszóval védett oldalakat, illetve rejtett lapokat vagy képeket tartalmaz vírusok, sérült adatok vagy egyéb káros hatású fájlok;

 

 • olyan tartalom vagy link, amely a Szolgáltató megítélése szerint:

 

 • sérti az itt lefektetett korábbi rendelkezéseket;
 • kifogásolható;
 • korlátoz vagy gátol bármely más személyt, hogy az interaktív felületeket használja; vagy
 • a Szolgáltató partnereit vagy Felhasználóit kárnak vagy bármilyen jellegű felelősségre vonásnak teheti ki.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan tartalom kapcsán, amelyet a Felhasználó, vagy bármely külső fél tesz közzé, tárol vagy tölt fel, illetve ezek bármilyen jellegű elvesztéséért vagy sérüléséért, és a Szolgáltató nem felelős semmilyen hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, kihagyásért, hamis vádért, illetve obszcén, pornográf vagy profán tartalomért.

 

Bár a Szolgáltató nem köteles szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni bármely tartalmat, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos belátása alapján értesítés nélkül eltávolítson, kiszűrjön, lefordítson vagy szerkesszen bármely tartalmat, amelyet az applikáción közzétettek vagy tárolnak, illetve, hogy ezekkel a műveletekkel külső feleket megbízzon, mindezt bármikor és bármilyen okból, és kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy saját költségére biztonsági másolatokat készítsen a közzétett vagy tárolt bármely tartalomról.

 

A Szolgáltató az applikációt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését az applikáció egészéhez, vagy egy részéhez technikai, vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

 

 1. A szerződés létrejötte:

 

A Felhasználó valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.

 

 1. Adatvédelem:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató applikációján és székhelyén érhető el.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben az Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Beauty 303 Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.), vagy elektronikus levélben (matrai@lashandlashes.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó:

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Budapesti Békéltető Testület:

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe:         1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma:            06 (1) 488 21 31

Fax száma:                  06 (1) 488 21 86

E-mail cím:                 bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Felhasználó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

A Felhasználó applikációból történő megrendelése feltételezi, hogy az Felhasználó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2021. augusztus 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött felhasználások, szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

 1. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Beauty 303 Kft (Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.)  adatkezelő által a birdapp.lashbird.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. Ismétlődő bankkártyás fizetési nyilatkozat.

„Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (birdapp.lashbird.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.”

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 08. 01 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

© 2019 Lash and Lashes / Beauty 303 Kft.